Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

28.05.2021.

 1. Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara;
 2. Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 17.03.2021.godine;
 3. Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja, Finansijski izveštaji Društva za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju;
 4. Odluka nadzornog odbora br. 760/2 od 28.05.2021. god. kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje Godišnji izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaji Društva za 2020. godinu, Izveštaj nezavisnog revizora i odluka o pokriću gubitka;
 5. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju;
 6. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za 2020.godinu ;
 7. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora;
 8. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju odluke o pokriću gubitka;
 9. Odluka Nadzornog odbora br.760/3 od 28.05.2021.godine kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje izveštaj o radu Nadzornog odbora;
 10. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2020.godinu;
 11. Odluka Nadzornog odbora br.760/4 od 28.05.2021.godine kojom se upućuje predlog skupštini akcionara da se član Nadzornog odbora Društva odredi kao nezavisni član Nadzornog odbora;
 12. Predlog odluke skupštine akcionara o nezavisnom članu Nadzornog odbora;
 13. Odluka Nadzornog odbora br.760/5 od 28.05.2021.godine kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje predlog za izbor ovlašćenog nezavisnog revizora za 2021.godinu;
 14. Predlog odluke skupštine akcionara o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2021.godinu;
 15. Izveštaj Nadzornog odbora br.760/6 od 28.05.2021. godine o sticanju sopstvenih akcija Društva koji upućuje skupštini akcionara;
 16. Predlog odluke skupštine akcionara o Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija Društva;
 17. Formular za glasanje u odsustvu;