Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 23.06.2023. godine

Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 23.06.2023. godine

23.05.2023. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара; Записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане 08.11.2022.године; Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2022 годину и Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја-објављени на сајту Друштва 04.05.2023.године; Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2022.годину, Извештај независног ревизора и одлука о расподели добити; Предлог одлука скупштине акционара о…

Read More