Partneri

SPISAK POSLOVNIH PARTNERA KOJI KORISTE USLUGE  RTC “ŠABAC“ A.D.

 • PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE “TELEKOM SRBIJA“ AD BEOGRAD
 • JP EPS BEOGRAD-OGRANAK TENT OBRENOVAC
 • MINISTARSTVO FINANSIJA- UPRAVA CARINA BEOGRAD
 • GRADSKA UPRAVA ŠABAC
 • MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA – REGIONALNI CENTAR BEOGRAD
 • MINISTARSTVO ZDRAVLJA BEOGRAD
 • OSNOVNI SUD ŠABAC
 • OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠABAC
 • MINISTARSTVO PRAVDE – DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM
 • CRVENI KRST ŠABAC
 • ZORKA – KERAMIKA DOO ŠABAC
 • “ELIXIR ZORKA – MINERALNA ĐUBRIVA“ DOO ŠABAC
 • KERAMIKA HOLDING DOO BEOGRAD
 • ZORKA PHARMA – HEMIJA DOO ŠABAC
 • NIS AD NOVI SAD
 • HEMOFARM AD VRŠAC- OGRANAK ŠABAC
 • DOMIS TEAM DOO LUČANI
 • AGROAS PROMET DOO SURČIN
 • RIBOTEKS DOO LJUBOVIJA
 • DESANIO DOO BEOGRAD
 • PTM DOO ŠABAC
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC
 • ABBATIA – B DOO ŠABAC
 • FLEX POINT DOO ŠABAC
 • AGRAR PETROVIĆ DOO JEVREMOVAC
 • VITALIS TRADE DOO NOVI SAD
 • ČEDANIT DOO ŠABAC
 • NUTRA DOO BEOGRAD
 • MAŠINELEKTRO DOO ŠABAC
 • AKS EXPRES KURIR DOO ŠABAC
 • DE HEUS DOO ŠABAC
 • REINK JET DOO ŠABAC
 • PENTAKS TT DOO ŠABAC
 • JUPROM DOO ŠABAC
 • MIKODENTAL DOO ŠABAC
 • ČISTO PLUS BEOGRAD
 • FRIGOMAX DOO JELENČA
 • UNIPLAST SERBIA DOO JELENČA
 • AXSYNTHA DOO ŠABAC
 • ETANOL LAB DOO
 • GODJEVAC HASTER GROUP
 • NIKOL DOO
 • MOBYCORE DOO

Špedicije:

 • MILŠPED DOO ŠABAC
 • BOSS TRADE DOO LOZNICA
 • PRO TEAM DOO SURČIN
 • TRANSVER SV DOO ŠABAC
 • KORALŠPED DOO SUBOTICA
 • DOO ELIXIR GROUP
 • RUKI ŠPED
 • AXSIOM DOO
 • TRANSPORT SV
 • MATŠPED DOO
 • ROYAL ŠPED
 • UNION ŠPED

U režimu slobodne zone kojim upravlja PD za upravljanje slobodnom zonom “Slobodna zona Šabac“ doo Šabac, zatvoreni skladišni prostor koji u vlasništvu RTC “Šabac“ za obavljanje svoje delatnosti koriste:

 • ODS TECHNOLOGY DOO ŠABAC