Arhiva

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2024. godine

01.07.2024. Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2024. godine ...

Izveštaj komisije za glasanje o rezultatima glasanja i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara

24.06.2024. Izveštaj komisije za glasanje. Odluke sa sednice Skupštine akcionara ...

Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara

24.06.2024. Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara ...

Izveštaj o naknadi članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima društva za 2023. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora na izveštaj o naknadama i odluka Skupštine akcionara o usvajanju izveštaja o naknadama

24.06.2024. Izveštaj o naknadama članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima Društva Izveštaj nezavisnog revizora na izveštaj o naknadama Odluka Skupštine ...

Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 24.06.2024. godine

24.05.2024. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара; Записник са редовне седнице скупштине акционара одржане 23.06.2023.године; Годишњи извештај о пословању, ...

Godišnji izveštaj za 2023. godinu

29.04.2024. Godišnji izveštaj za 2023. godinu možete preuzeti preko sledećeg linka: Kompletna dokumentacija 2023 ...

Polugodišnji izveštaj

30.09.2023. Polugodišnji izveštaj za period 01.01-30.06.2023 možete preuzeti preko sledećeg linka: Polugodišnji izveštaj ...

Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 23.06.2023.godine

30.06.2023. Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 23.06.2023.godine ...
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]