Arhiva

Odluka skupštine akcionara o usvajanju Politike naknada

08.11.2022. Materijale preuzmite preko sledećih linkova: Odluka skupštine akcionara o usvajanju Politike naknada Politika naknada članovima Nadzornog odbora i članovima ...
Detaljnije

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 2022. godine

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara; Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara održane 20.06.2022. Odluka nadzornog odbora kojom se ...
Detaljnije

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

15.07.2022. Godišnji dokument o objavljenim informacijama RTC Šabac možete preuzeti klikom na link ispod Preuzmi ...
Detaljnije

Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 20.06.2022. godine

22.06.2022. Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara - PREUZMITE ...
Detaljnije

Izveštaj komisije za glasanje o rezultatima glasanja i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara RTC “Šabac“ A.D.

20.06.2022. Izveštaj komisije za glasanje o rezultatima glasanja i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara RTC ''Šabac'' A.D. - PREUZMITE ...
Detaljnije

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

19.05.2022. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара; Записник са редовне седнице скупштине акционара одржане 29.06.2021.године; Извештај независног ревизора о ...
Detaljnije

Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara

01.07.2021. Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara - PREUZMITE ...
Detaljnije

Izveštaj o rezultatima glasanja i odluke sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara RTC “Šabac“ A.D.

29.06.2021. Izveštaj o rezultatima glasanja i odluke sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara RTC ''Šabac'' A.D. - PREUZMITE ...
Detaljnije