Arhiva

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Izveštaj komisije za glasanje o rezultatima glasanja i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara RTC “Šabac“ A.D.

23.06.2023. Izveštaj komisije za glasanje o rezultatima glasanja i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara RTC ''Šabac'' A.D ...

Izveštaj o naknadama članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima Društva za 2022. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora na izveštaj o naknadama i Odluka Skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja o nakandama

23.06.2023. Izveštaj o naknadama članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima Društva za 2022. godinu Izveštaj Nezavisnog Revizora na izveštaj o ...

Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara

23.06.2023. Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara ...

Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 23.06.2023. godine

23.05.2023. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара; Записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане 08.11.2022.године; Годишњи извештај о пословању, ...

Godišnji izveštaj za 2022. godinu

04.05.2023. Godišnji izveštaj za 2022. godinu možete preuzeti preko sledećih linkova: Deo 1 Deo 2 Deo 3 Deo 4 ...

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2022. godine

09.11.2022. Dokument preuzmite preko sledećeg linka: Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2022. godine ...

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2022. godine

08.11.2022. Dokument preuzmite preko sledećeg linka: Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2022 ...

Odluka skupštine akcionara o usvajanju Politike naknada

08.11.2022. Materijale preuzmite preko sledećih linkova: Odluka skupštine akcionara o usvajanju Politike naknada Politika naknada članovima Nadzornog odbora i članovima ...
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]