O nama

„Robno Transportni centar“ A.D. Šabac je akcionarsko društvo čiji se ukupan osnovni kapital sastoji:

Osnovna delatnost preduzeća su poslovi skladištenja i pretovar tereta.
Društvo se nalazi u istočnoj industrijskoj zoni grada, pored magistralnog puta M-19 i na 98. km plovnog puta reke Save.
Ima 26 zaposlenih na neodređeno vreme svih kvalifikacionih struktura.
Za potrebe rada i razvoja, Robno transportni centar „Šabac“ poseduje u svom
vlasništvu: 42.23.90 ha sopstvene zemlje, a od toga je 19.00.00 ha infrastrukturno opremljeno i to sa:

  • 13.625 m 2 zatvorenog skladišno – proizvodnog prostora, a od toga je javno carinsko skladište površine 4.407 m 2 ,
  • 5.000m 2 otvorenog skladišnog prostora
  • 15.600m 2 izgrađenih saobraćajnica
  • Upravnu zgradu površine 660m 2
  • Digitalna kolska vaga kapaciteta 50t sa atestom
  • Vodovodna mreža u dužini od 5 km
  • Kanalizaciona mreža u dužini od 5km
  • Dve trafo stanice kapaciteta 3×630 kw

„Robno Transportni centar“ A.D. Šabac poseduje pretovarnu
mehanizaciju i to:
– 1 Viljuškar radne nosivosti od 10t
– 1 Viljuškar radne nosivosti od 5t
– 2 Viljuškara radne nosivosti od 3,5t
– 1 Viljuškar radne nosivosti od 1,5t
– 1 Gasni viljuškar
– 1 Elektro paletar