Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 24.06.2024. godine

Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 24.06.2024. godine

24.05.2024. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара; Записник са редовне седнице скупштине акционара одржане 23.06.2023.године; Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2023 годину и Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја објављени на сајту Друштва 29.04.2024.године; Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2023.годину, Извештај независног ревизора и одлука о покрићу губитка; Предлог одлука скупштине акционара…

Read More
Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 23.06.2023. godine

Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 23.06.2023. godine

23.05.2023. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара; Записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане 08.11.2022.године; Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2022 годину и Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја-објављени на сајту Друштва 04.05.2023.године; Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2022.годину, Извештај независног ревизора и одлука о расподели добити; Предлог одлука скупштине акционара о…

Read More