Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

27.05.2020.

 1. Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara;
 2. Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara održane 24.06.2019.godine;
 3. Godišnji izveštaj o poslovanju;
 4. Finansijski izveštaji Društva za 2019 godinu;
 5. Odluka Nadzornog odbora br. 569/2 od 27.05.2020.god.kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje Godišnji izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaji Društva za 2019.godinu, Izveštaj nezavisnog revizora i odluka o pokriću gubitka;
 6. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju;
 7. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu ;
 8. Izveštaj nezavisnog revizora;
 9. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora;
 10. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju odluke o pokriću gubitka;
 11. Odluka Nadzornog odbora br.569/3 od 27.05.2020.godine kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje izveštaj o radu Nadzornog odbora;
 12. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2019.godinu;
 13. Odluka Nadzornog odbora br.569/4 od 27.05.2019.godine kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje predlog za razrešenje člana Nadzornog odbora;
 14. Predlog odluke skupštine akcionara o razrešenju člana Nadzornog Odbora;
 15. Donošenje odluke i imenovanju člana Nadzornog odbora;
 16. Odluka Nadzornog odbora br.569/5 od 27.05.2020.godine kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje predlog za izbor ovlašćenog nezavisnog revizora za 2020.godinu;
 17. Predlog odluke skupštine akcionara o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2020.godinu;
 18. Odluka Nadzornog odbora br.569/6 kojom utvrđuje predlog o sticanju sopstvenih akcija Društva i upućuje skupštini akcionara na usvajanje;
 19. Predlog odluke skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija Društva;