Izveštaj o rezultatima glasanja i odluke sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara RTC “Šabac“ A.D.

29.06.2021. Izveštaj o rezultatima glasanja i odluke sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara RTC “Šabac“ A.D. – PREUZMITE