Novosti

Zapisnik

27.06.2019. Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Odluke ...
Detaljnije

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

24.05.2019. Dopuna dnevnog reda po pozivu za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara Odluka Nadzornog odbora o dopuni dnevnog reda redovne ...
Detaljnije

Zapisnik

28.06.2018. Zapisnik deo 1 Zapisnik deo 2 ...
Detaljnije

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

28.05.2018. Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara održane 28.06.2017.godine Redovni godišnji finansijski ...
Detaljnije

Zapisnik

06.07.2017. Zapisnik ...
Detaljnije

Poziv za redovnu godišnju skupštine

30.05.2017. Poziv za redovnu godišnju skupštine Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Redovni godišnji finansijski izveštaj Društva za 2016 ...
Detaljnije

Javni poziv

20.12.2016. Javni poziv ...
Detaljnije