Novosti

Godišnji izveštaj za 2022. godinu

04.05.2023. Godišnji izveštaj za 2022. godinu možete preuzeti preko sledećih linkova: Deo 1 Deo 2 Deo 3 Deo 4 ...
Detaljnije

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2022. godine

09.11.2022. Dokument preuzmite preko sledećeg linka: Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2022. godine ...
Detaljnije

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2022. godine

08.11.2022. Dokument preuzmite preko sledećeg linka: Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.11.2022 ...
Detaljnije

Odluka skupštine akcionara o usvajanju Politike naknada

08.11.2022. Materijale preuzmite preko sledećih linkova: Odluka skupštine akcionara o usvajanju Politike naknada Politika naknada članovima Nadzornog odbora i članovima ...
Detaljnije

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 2022. godine

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara; Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara održane 20.06.2022. Odluka nadzornog odbora kojom se ...
Detaljnije

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

15.07.2022. Godišnji dokument o objavljenim informacijama RTC Šabac možete preuzeti klikom na link ispod Preuzmi ...
Detaljnije

Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 20.06.2022. godine

22.06.2022. Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara - PREUZMITE ...
Detaljnije

Izveštaj komisije za glasanje o rezultatima glasanja i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara RTC “Šabac“ A.D.

20.06.2022. Izveštaj komisije za glasanje o rezultatima glasanja i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara RTC ''Šabac'' A.D. - PREUZMITE ...
Detaljnije