Novosti

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine

23.03.2021. Zapisnik sa vanredne sednice skupštine - PREUZMITE ...
Detaljnije

Odluke sa vanredne sednice Skupštine

18.03.2021. Odluke sa vanredne sednice Skupštine - PREUZMI ...
Detaljnije

Izveštaj o rezultatima glasanja sa vanredne sednice Skupštine

18.03.2021. Izveštaj o rezultatima glasanja sa vanredne sednice Skupštine - PREUZMITE ...
Detaljnije

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 17.03.2021. godine

Predlog akcionara za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom; Odluka Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice skupštine ...
Detaljnije

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija

02.11.2020. preuzmite dokument ...
Detaljnije

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija

29.09.2020. Preuzmite dokument: Ponuda za sticanje sopstvenih akcija ...
Detaljnije

Odluke sa ponovljene redovne sednice skupštine akcionara

25.07.2020. Zapisnik sa ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Odluke sa ponovljene redovne sednice DEO 1 Odluke sa ponovljene redovne ...
Detaljnije

Poziv za ponovljenu redovnu godišnju sednicu skupštine

26.06.2020. Poziv za ponovljenu redovnu godišnju sednicu skupštine - preuzmite ...
Detaljnije