Novosti

Poziv akcionarima za skupštinu akcionara

25.02.2015 Poziv akcionarima za skupštinu akcionara zakazanu za 23.03.2015.godine Zapisnik sa vanredne sednice skupštine održane 15.01.2015.godine Zapisnik Predlog odluke skupštine ...
Detaljnije

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine 27.02.2015.god.

04.02.2015. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine 27.02.2015.god. Predlog odluke Skupštine za imenovanje člana NO Predlog za člana NO Ugovor o ...
Detaljnije

Zapisnik i odluke sa održane sednice Skupštine akcionara

23.01.2015. Zapisnik i odluke sa održane sednice Skupštine akcionara 15.01.2015 ...
Detaljnije

Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu

22.12.2014. Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu 1 Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu 2 Dopis Odluka o imenovanju Odluka o prodaji ...
Detaljnije

Poziv akcionarima za Skupštinu 2014. i izveštaj

13.05.2014. Poziv akcionarima za Skupštinu Ekonomsko finansijski izveštaj za 2013.godinu Izveštaj Nezavisnog revizora Odluka Nadzornog odbora o upućivanju Skupštini Ekonomsko ...
Detaljnije