Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

28.05.2018. Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara održane 28.06.2017.godine Redovni godišnji finansijski izveštaj Društva za 2017.godinu Odluka Nadzornog odbora br.801/2 od 16.05.2018.god.kojom se upucuje skupštini akcionara na usvajanje redovni godišnji finansijski izveštaj za 2017.godinu, izveštaj nezavisnog revizora i odluka o pokricu gubitka Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2017.godinu Izveštaj nezavisnog revizora Predlog odluke skupštine akcionara…

Read More
Poziv za redovnu godišnju skupštine

Poziv za redovnu godišnju skupštine

30.05.2017. Poziv za redovnu godišnju skupštine Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Redovni godišnji finansijski izveštaj Društva za 2016 Odluka NO kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje redovni godišnji FI za 2016, izveštaj nezavisnog revizora i odluka o pokriću gubitka Predlog odluke skupstine akcionara o usvajanju fin.izvestaja za 2016 Izveštaj nezavisnog revizora Predlog odluke skupstine akcionara o usvajanju izvestaja nezavisnog revizora 2016 Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju…

Read More
Poziv za sednicu Skupštine akcionara

Poziv za sednicu Skupštine akcionara

13.05.2016. Poziv za sednicu Skupštine akcionara Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2015.godine Ekonomsko finansijski izveštaj za 2015.godinu Izveštaj nezavisnog revizora za 2015 godinu Odluka Nadzornog odbora o upućivanju  ekonomsko- finansijskog izveštaja  Skupštini akcionara na usvajanje Predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju ekonomsko finansijskog izveštaja za 2015.godinu Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2015.godinu Predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja o radu nadzornog odbora za 2015.godinu Predlog odluke Skupštine…

Read More
Poziv akcionarima

Poziv akcionarima

27.05.2015. Poziv akcionarima Zapisnik sa skupštine Finansijski izveštaj Odluka Skupštine o usvajanju izveštaja Izveštaj o radu Nadzornog odbora Odluka Skupštine o usvajanju izveštaja Odluka Skupštine o izboru ovlašćenog revizora Odluka skupstine o naknadama za rad clanovima drustva 2015 Odluka Skupštine o davanju saglasnosti

Read More