novosti

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

28.05.2021. Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara; Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 17.03.2021.godine; Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja, Finansijski izveštaji Društva za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju; Odluka nadzornog odbora br. 760/2 od 28.05.2021. god. kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje Godišnji izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaji Društva za 2020. godinu, Izveštaj nezavisnog revizora i odluka o pokriću gubitka; Predlog odluke skupštine…

Read More
Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 17.03.2021. godine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 17.03.2021. godine

Predlog akcionara za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom; Odluka Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara; Zapisnik sa ponovljene godišnje sednice skupštine akcionara održane 24.07.2020.godine; Predlog odluke skupštine akcionara o razrešenju članova Nadzornog odbora; Predlog odluke skupštine akcionara o imenovanju članova Nadzornog odbora; Formular za glasanje u odsustvu

Read More